scholengroep11.net

 • *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
U bent hier: Home

scholengroep11.net

Beste lezer

Op 01 januari 2000 werd het gemeenschapsonderwijs grondig gereorganiseerd. Er werden over heel Vlaanderen 28 scholengroepen gevormd, met uitgebreide bevoegdheden, zoals vastgelegd in het bijzonder decreet.

Scholengroep 11 omvat scholen uit de regio Leuven - Tienen - Landen.

Onze scholengroep biedt aan:

 • kleuteronderwijs
 • lager onderwijs
 • middenscholen (lager secundair onderwijs)
 • athenea (hoger secundair onderwijs)
 • buitengewoon basisonderwijs
 • freinetonderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs
 • deeltijds beroepssecundair onderwijs
 • internaten
 • volwassenenonderwijs (CVO VOLT)

Onze scholengroep heeft ook een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

De scholengroep heeft verregaande beslissingsbevoegdheid en autonomie, en kan bogen op een aantal structuren die het participatief beleid ondersteunen.

De raad van bestuur wordt om de vier jaar democratisch verkozen en rapporteert aan de algemene vergadering. De raad van bestuur is het beslissingsorgaan bij uitstek. De vergaderingen van de raad worden voorbereid door het college van directeurs, dat is samengesteld uit alle directies behorend tot onze scholengroep. Op schoolniveau wordt de directie ook bijgestaan door een verkozen schoolraad, die een adviserende rol vervult.

Scholengroep 11
biedt kwaliteitsvol onderwijs aan. U kunt op deze website nader kennis maken met onze scholen en activiteiten.